?

Log in

Phương Rong
Prologue + Chương 1Collapse )
 
 
Current Music: In the morning - Norah Jones
 
 
Phương Rong
18 February 2010 @ 09:38 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)


Part I

Part II

Part III

Part IV

Part V

Part VI

Part VII

Part VIII

Part IX

everything ends.Collapse )
 
 
Current Music: Bye bye beautiful - Nightwish
 
 
Phương Rong
17 February 2010 @ 10:25 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

A/N: Hôm nay mình spam bài một chút nha :"D

Part I

Part II

Part III

Part IV

Part V

Part VI

Part VII

Part VIII


Tháng tám năm đó trở nên dài hơn bao giờ hết.Collapse )
 
 
Current Music: Everyone must love - Bic Runga
 
 
Phương Rong
17 February 2010 @ 09:12 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

Part I

Part II

Part III

Part IV

Part V

Part VI

Part VII


Vào cái hôm tỉnh dậy lúc 4h sáng, vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi đã mơ thấy mình đang chìm dần vào biển cả.Collapse )
 
 
Current Music: Eramaan Viimeinen - Nightwish
 
 
Phương Rong
17 February 2010 @ 02:57 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

Part I

Part II


Part III

Part IV

Part V

Part VI


VIICollapse )
 
 
Current Music: Flavor of Life - Utada Hikaru
 
 
 
Phương Rong
31 January 2010 @ 10:06 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

A/N: I want to dream about my Kame-chan tonight T^T.

Part I

Part II

Part III

Part IV

Part VVICollapse )
 
 
Current Music: Because I'm a girl - KISS
 
 
Phương Rong
27 January 2010 @ 10:08 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

A/N: 'x' 'x' 'x' 'x' 'x' 'x' 'x'

Part I

Part II

Part III

Part IV


Watch what happensCollapse )
 
 
Current Music: I cry in silence
 
 
Phương Rong
19 January 2010 @ 10:16 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (P-G 15)
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

Part I

Part II

Part IIITrong một ngày mưaCollapse )
 
 
Current Music: Farewell to Govan
 
 
Phương Rong
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt. Lime
Rating: M (PG-15)
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

A/N: I've changed the genres of the fic. Lime has just been added. You're warned. Don't try to touch the forbidden fruit in the Garden of Eden if you are not old enough. And, please forgive my bad writing (_ _)"""

Part I

Part II


5 A.M EternalCollapse )
 
 
Current Music: Always summer
 
 
Phương Rong
07 January 2010 @ 09:03 pm
Author: Phương (aka phuong_rong0735)
Fandom: KAT-TUN
Pairing: Akanishi Jin/Kamenashi Kazuya
Disclaimers: only the story belongs to me.
Genres: Romance. Angst. Comfort/Hurt
Rating: M
Warning: OOC (maybe)

A Vietnamese fanfic.

Part I


Đôi khi, tôi cảm thấy không thích Ueda Tatsuya. Dù anh ta có tình cờ là anh trai của Kame trong Touch đi nữa thì vẫn có những lúc tôi không thích con người nàyCollapse )
 
 
Current Music: we move in silence - Club 7